Uluslararası Domain Simsarları

Bundan 3-4 y?l önce fatihkansoy.com domainini kay?t etmi? üzerine hosting almadan arac? firmada bekletiyordum. Sa?olsun arac? firman?n (eski ad? remotemach yeni ad? uzak.net.tr {asla i? yapmay?n tavsiye etmem} )  yapm?? oldu?u saçmalal?klar ve ihmalkarl?klar yüzünden domain yenileme süresi biter bitmez  elimden gitmi?ti. ?lk etapta ?a??rm??t?m fatihkansoy.com’u kim al?r ki benden ba?ka ?

Sonra “ who is “ denilen bu domain kime ait bilginise ula?t???mda  ingiltereden bir firman?n ad? geçiyordu. Bende bunun üzerine beklemeye ba?lad?m “nede olsa dü?er tekrar al?r?m adamlar ekstradan tekrar para verip alacak de?iller ya” diyerek. Gel zaman git zaman y?l 2008 oldu bu adamlar her y?l fatihkansoy.com adresini yenilediler. Bir kaç ay önce bende fatihkansoy.com.tr ile fatihkansoy.net adreslerini kay?t ettim kendi ad?ma.

??ler bundan sonra ba?lad?. ?lgiltereden konusu fatihkansoy.com olan  bir email ald?m.  Email aynen ?öyle:

Hi Fatih,
I noticed that you own fatihkansoy.net and wondered if you are aware that fatihkansoy.com will soon be released. Okumaya devam…