Bir Çıktı ve Fiyat İstikrar Sağlayıcısı Olarak Para Politikası

fed


Yazar
: Koshy Mathai*

Çeviri: Fatih Kansoy

Merkez bankaları, para arzını ayarlamada faiz oranları gibi araçları ekonomiyi canlı tutabilmek için kullanırlar.

Para politikası birçok farklı şekil ve biçimde görünmüş olsa da, enflasyon ve çıktı istikrarını birlikte sağlayabilmek için ekonomideki para arzının ayarlanması olarak özetlenebilir.

Birçok iktisatçı onaylayacağı gibi uzun dönemde çıktı sabittir dolayısı ile para arzındaki herhangi bir değişiklik fiyatlarda [doğrudan] bir değişime neden olacaktır. Fakat kısa dönemde fiyatların ve ücretlerin hızlıca değişememesi nedeniyle, kısa dönemdeki para arzındaki değişiklik mevcut mal ve hizmet üretimini etkileyecektir. İşte tam da bu yüzden para politikası enflasyon ve büyüme hedeflerinin her ikisini de birlikte başarmak için anlamlı bir araçtır.

Resesyon döneminde, örneğin tüketiciler daha önceci dönemlerde yaptıkları harcamaları kısabildikleri kadar kısarlar, iş üretimi azalır, öncü firmalar işçi çıkarır ve yeni kapasite yatırımları durur, ve ülkenin ihracatına olan yabancı iştah/talep ayrıca düşebilir. Kısacası,genel ya da toptan bir düşüştür bu. Hükümet de ekonominin başı çektiği bir politika ile buna karşılık verebilir. Para politikası genelde konjonktürel araç seçimidir. Okumaya devam…

Euro Tekrar Onarılabilir Mi?

euros_1780625b


Yazar: 
Jean Pisani-Ferry*

Çeviri: Fatih Kansoy

PARIS- Alman maliye bakanı Wolfgang Schäuble Yunanistanın Euro’dan çıkmasını bir opsiyon olarak masaya koyduğunda hiçbir üyenin parasal birliğin katı disiplinlerinden beri olmadığının sinyalini vermeye çalışmıştı. Aslına bakılırsa, onun bu inisiyatifi Euro’nun desklenme kaidelerine, yönetişimine ve varlığının temel gerekçesine dair görüşlerin daha geniş şekilde tartışılmasını tetikledi.

Schäuble’nin önerisinden sadece iki hafta önce, Avrupalı liderler, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve diğer Avrupa Birliği kurumlarından oluşan ekibince Euro’nun geleceğine dair hazırlanan rapora çok fazla ilgi göstermemişlerdi. Fakat Yunanistan üzerinden yürüyen bu yeni tartışma birçok politika yapıcıyı herşeyin sil baştan başlamasının gerekliliğine ikna etmeye yetti. Bu arada, vatandaşlar bu para birimini neden paylaştıklarını ve eğer ilerde bir anlaşmaya varılırsa bunun bir anlam ifade edip etmediğini merak içinde. Okumaya devam…