Uluslararası Domain Simsarları

Bundan 3-4 y?l önce fatihkansoy.com domainini kay?t etmi? üzerine hosting almadan arac? firmada bekletiyordum. Sa?olsun arac? firman?n (eski ad? remotemach yeni ad? uzak.net.tr {asla i? yapmay?n tavsiye etmem} )  yapm?? oldu?u saçmalal?klar ve ihmalkarl?klar yüzünden domain yenileme süresi biter bitmez  elimden gitmi?ti. ?lk etapta ?a??rm??t?m fatihkansoy.com’u kim al?r ki benden ba?ka ?

Sonra “ who is “ denilen bu domain kime ait bilginise ula?t???mda  ingiltereden bir firman?n ad? geçiyordu. Bende bunun üzerine beklemeye ba?lad?m “nede olsa dü?er tekrar al?r?m adamlar ekstradan tekrar para verip alacak de?iller ya” diyerek. Gel zaman git zaman y?l 2008 oldu bu adamlar her y?l fatihkansoy.com adresini yenilediler. Bir kaç ay önce bende fatihkansoy.com.tr ile fatihkansoy.net adreslerini kay?t ettim kendi ad?ma.

??ler bundan sonra ba?lad?. ?lgiltereden konusu fatihkansoy.com olan  bir email ald?m.  Email aynen ?öyle:

Hi Fatih,
I noticed that you own fatihkansoy.net and wondered if you are aware that fatihkansoy.com will soon be released.
The previous owner failed to renew it.
If you would like this premium extension to complete your branding and web presence, or even to just stop
domain squatters getting there hands on it then let me know.
As an expert in the area of acquiring dropping domains and with an 80% success rate I can help.
Please don’t hesitate to get back to me as there are just a few days before the domain is released.
Kind Regards
Gary Willicott
Director
Tripod UK Ltd
+44 (0) 870 808 0073 (UK)
+1 (310) 601-8248  (USA)
Özetle adamlar diyorduki:
Karde?im biz senin fatihkansoy.net adresini ald???n? ve bu adresi fatihkansoy.com u alamad???n için ald???n? biliyoruz elimizdede yüzde seksen ba?ar?l? bir formül/program var gel anla? bizle sana bu alan ad?n?(domain) ucuzdan verelim sende rahatla bizde rahatlayal?m….
Do?rumu Yanl??m? ve bu da neyin nesi diye kendi kendime sorular sorarken kendi çap?mda bir cevap yazd?m. “merhaba güzel karde?im ne iyi ettinde email yazd?n anlat bakal?m nas?l alacam ben bu adresi ? sevab?na m? ? nas?l ?” gibisinden bi?iler yazd?m
Hello,How can i buy fatihkansoy.com ? what can i do for this domain ?
Adamlar hiç geciktirmeden ?u cevab? verdiler
Hi Fatih,fatihkansoy.com will expire within a few days, the previous owner has failed
to renew it in time.
If you are the previous owner then I am pleased to have brought this to your
attention.

We offer a no win no fee service whereby we will attempt to acquire this
domain for you within
less than 1 second of it being released to the general public.
There is nothing to pay upfront and if we are not successful then you will
not have to pay a penny.

There are 3 levels at which we can try to acquire the domain for you.

Level 1

We try to register the domain up to 1000 times a second throughout the
domains expiry window.
We have a 90% (spprox) success rate in acquiring domains with this service.
The cost (only if successul is £500 + vat (US$995)

Level 2

We try to register the domain up to 500 times a second throughout the
domains expiry window.
We have a 70% (spprox) success rate in acquiring domains with this service.
The cost (only if successul is £250 + vat (US$495)

Level 3

We try to register the domain up to 250 times a second throughout the
domains expiry window.
We have a 50% (spprox) success rate in acquiring domains with this service.
The cost (only if successul is £125 + vat (US$250)

If you would like us to try to acquire the domain on your behalf or if you
have any questions at all,
then please get back to me within the next 2 days.
You can either reply by email or phone on the numbers below.

I look forward to hearing back from you.

Kind Regards

Gary Willicott
Director
Tripod UK Ltd
+44 (0) 870 808 0073 (UK)
+1 (310) 601-8248 (USA)

burada da özetle diyorlarki

Bizde öyle bir program var ki yok saniyede bilmem kaç defa i?lem yap?yor ve paras?na göre ba?ar? oranlar? olan seçeneklerimiz var. gel sen bu seçeneklerden birini seç oradaki yazan paray? bay?l sonrada eski domain adresini al ve sevin.

Ben bu att?klar? son emailden sonra cevap vermedim. Fakat adamlar tekrar “karde?im yapar?z sana bir k?yak fiyat pahal? geldiyse indiririz. Bak zaten az zaman kald? acele et. vs” mahiyetinde a?a??daki emaili gönderdiler.
Hi Fatih,I just wanted to make sure you got my last mail about fatihkansoy.com
It will expire tomorrow so let me know if you are still interested.
If you did get my mail and our fee was too high then Although it would lower
my chances I can try
for less for you. Let me know what your budget is and I will do my best,
again no payment upfront and you don’t need to pay unless we actually get
the domain.
You can either call me on +44 (0) 870 808 0073, or let me have a number to
call you on.

Let me know if you have any other questions.

Kind Regards

Gary

Sonra adamlar cevaps?z kalmas?n Türk medeniyetini gösterelim bab?nda ?öyle bir mail gönderdim
No Thanks,I have got fatihkansoy.com.tr it is from our country domain services,safe,fast cheep etc.

Best Regards

Ertesi Gün ise ba?ka bir ?irket taraf?ndan ?u email mesaj kutuma dü?üyor.
Limited Time Offer…!!!The domain name fatihkansoy.com is for sale by webnamesolution.com. Hurry and take advantage of this limited time special offer $199.95 USD. Domain Name: fatihkansoy.com Price: $199.95 USD To purchase this domain and take advantage of this Special Offer click on the link below: WWW.WEBNAMESOLUTION.COM/PURCHASE Thank you for your interest. sales@webnamesolution.com

?imdi de diyorlarki gel bize 200 $ bay?l :)) bay?l?r m?y?m ? hay?r bay?lmam.

Özetle buradan ç?kar?lacak dersler:

 1. Domain ?irketinizi çok iyi seçin. Ucuz etin tiriti yenmez felsefesini daime göz önünde bulundurun. Kimdir nedir kaç y?ld?r bu i?i yap?yorlar etrafa sorun. Yoksa böyle c?b?l kal?r elin gavurlar?n?n böyle simsarl?klar?yla kar?? kar??ya kal?rs?n?z.
 2. E?er senin için önemli bir domain kullan?lm?yorsa yani üzerine bir site kurulmam??,bir yere yönlendirilmemi? ve dü?meyi bekleyen bir domain(alan ad?) varsa, buna alternatif isimleri alarak simsarlar?n uyand?rmay?n. yani E??e?in akl?na karpuz kabu?u getirmenin manas? yok. Yani benim burada kullanmad???m halde fatihkansoy.net adresini almam gibi
 3. Domain adreslerinizin biti? süresi ne zaman ? v.s bunlar? çok iyi takip edin.
 4. Güvenlik için whois bilgilerini mümkünse farkl? girin yahut gizli tuttun.
 5. Domain adresinin whos bilgilerinde yer alan email adresinizin güvenli?ini en üst seviyede koruyun. herkese vermeyin her yere yazmay?n heryerde kullanmay?n her bilgisayarda ?ifresini girmeyin..

Comments

comments

Fatih Kansoy

Bayburt sonra Bağcılar sonra Güngören daha sonra İstanbul Universitesi ardından Marmara Universitesi daha sonra ITU ve bakti bu is Turkiye de olmuyor yeni adres Londra Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi tekrar biraz Bayburt/İstanbul ve hemen sonra Essex Üniversitesi ve halı hazırda Nottingham Üniversitesi. Özetle Bayburt-İstanbul-Londra-Coventry-Colchester-Nottingham

5 Yorum

 1. Pingback: Domain Geri Al?nmas? | Fatih KANSOY

 2. Gokhan   •  

  Karde? ayn? mail banada geldi :) bu metin i?ime yarad? çok sa?ol

 3. Fatih KANSOY   •  

  i?e yarad?ysa ne mutlu da. bu yaz?ya nas?l ula?t?n ?

 4. selçuk   •  

  Benim ba??ma da gelmi?ti. Bu i?leri yapan firmalar genellikle domain firmalar?d?r. 25 kuru? gibi cüzzi bir fiyata düzen domainleri topluyorlar ki toplad?klar? donaimleri reklam sponsoru bulup, domain vas?tas?yla reklamdan da para kazan?yorlar. 25 kuru? oluyor 25 bin lira neyse…
  Domain alacaksan tr uzant?l? almay? özen gösteriyorum. Belge olmadan dü?se bile almak kolay olmas?n.
  Geçmi? olsun!

 5. ben   •  

  bilmeyenleri uyaray?m. ?lk mail dolandr?c? sadece programla falan olmaz gidecen 70 dolar backorderc?ya ya bay?lacan dua edecen ki ba?kas? da araya girip müzayede ba?latmas?n. Amma organize çal??yorlarm?? helal olsun. benim ismim 20 haneye ula?t???mdan domain için çok çirkin geldi alma zahmetine girmedim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir